Актуално


И държавата трябва да се погрижи за 5-годишните

И държавата трябва да се погрижи за 5-годишните

Оптимизацията в образователната система ще се случи, когато има възможност, заяви зам.-кметът на Варна.

Визитка
Коста Базитов отговаря за въпросите на образованието, културата, младежта и спорта в кметския екип на община Варна. Преди да стане един от заместниците на кмета Кирил Йорданов, той оглавяваше образователната дирекция. Професионалният му път започва в училище във Варненско, като преминава всяко стъпало по стълбицата, стигайки до директор. Семеен е, има дъщеря, а отскоро е и дядо. Внукът му е кръстен на него.

- Г-н Базитов, какво е мнението Ви за новия закон за средното образование?

- Има въпроси в управленски аспект, които подлежат на обсъждане. Наскоро Националното сдружение на общините имаше среща с министъра на образованието, на която бяха повдигнати тези проблеми. Настояваме в управленската структура за отговорност за образованието да бъде включена общината. В закона е записано, че Министерският съвет определя образователната политика, министерството я реализира, инспекторатът я контролира, а общината осигурява и контролира условията по учебния процес. Смятаме, че тя трябва да намери място и в осъществяването на държавната политика. Имаме предложения и по отношение на финансирането и доколко общината може да влияе чрез него във вземането на управленски решения. В новия закон имаше едно предложение училищното настоятелство да обсъжда и приема бюджета на училището. За това е твърде рано, приемането на бюджета се осъществява от Общинския съвет по Закона за държавния бюджет и не може тази отговорност да бъде прехвърлена на друг орган.

- Решението за задължителна предучилищна подготовка изправя големите градове пред сериозни трудности. Стана ясно, че Варна се нуждае от още 6 градини. 

- Имаме програма, в която сме вписали повече от шест градини. За да нормализираме броя на кандидатстващите в първа група и 5-годишните, които задължително трябва да влязат, са необходими 6 детски градини. За големите градове, в които няма условия, ще се даде една година гратисен период.
През това време трябва да построим градини и да видим има ли възможност да приемем деца в училищата. Запазвайки статуквото, догодина трябва да приемем около 2000 тригодишни и около 1000 петгодишни деца. Ако трябваше тази година да приемем 5-годишните, щяхме да приемем само 1000 тригодишни деца.

- Има ли вече някакви виждания как ще се построят нужните градини?

- Много е рано, има цяла година. Аз извеждам задачата по следния начин - след като има приет от парламента закон и това е държавна политика, в осигуряването на условията трябва да вземе участие и държавата. А както вече казах, осигуряването на условия също трябва да стане държавна политика, а министерството и общините трябва да я реализират и да осигуряват условията.

- Как стои въпросът с отпадането на учениците във Варна? Новият закон предвижда санкции до 5000 лева за родитеки, които не пускат децата си на градина и училище.

- Този проблем е много сериозен и опира до законодателството. Интересен е въпросът по какъв начин ще се вземат тези 5000 лева от родителите. Това е много голяма санкция и събирането й е невъзможно.
По-добре ще е да се осигури целодневна организация за децата, които са в риск от отпадане. Има деца, които идват на училище само заради закуската. Ако има топъл обяд, биха останали. Необходимо е да се дадат целево средства за хранене и целодневна организация. Това ще реши в голяма степен проблема с отпадащите ученици.

- Какво се случва с проектите за изграждане на нова сграда за началното училище „Васил Левски” и многофункционална зала за I Езикова гимназия?

- Има известно забавяне. Заради смяната на председателя на Общинския съвет се забави цялата дейност, но не сме се отказали от идеята. Сроковете, които се посочваха до момента, бяха в една конфигурация, три месеца се загубиха само заради смяната на председателя на Общинския съвет, нормално е да се изместят сроковете спрямо забавянето.

-Има ли общински училища, които нямат спортна база?

-Около 7-8 училища ползват пригодени класни стаи за физкултурни салони. През последните две години направихме три салона, но сега в условията на криза няма нито практическа, нито финансова възможност за това. 

-Как ще продължи оптимизацията на образователната система във Варна?

-Общината следва това, което е представила и обсъждала с педагогическата общност. Когато има възможност то да се случи, ще се случи. Не става въпрос за оптимизиране на отделни училища, а на цялото средно образование. Лошото е, че не се връщаме към позитивите на процеса, съпътствал първия етап на оптимизацията. Сега няма нито едно недоволно училище. Всички тези позитиви се забравят много бързо. Питат какво ще стане с еди кое си училище. Ще стане това, което сме обсъждали с колективите.

Източник :
в-к Позвънете

Коментари

Все още няма публикувани коментари. Можете да коментирате пръв.