Актуално


Пет читалища без собствена базa

Пет читалища без собствена базa

Организират търгове за ателиета, художници се опасяват за разходите. Около пет от тридесетината читалища във Варна нямат собствена база. Именно това обаче е едно от изискванията, на които трябва да отговарят, за да бъдат пререгистрирани. Последното се налага от новия закон за народните читалища, а първоначално отреденият срок 8 юни 2010 г. е бил удължен до края на годината. Друго условие е културните институти да имат 150 ефективни членове, разясни Павел Павлов, експерт в общинската дирекция по култура. Той не се нае да коментира колко от варненските читалища ще успеят да се пререгистрират, но изрази убедеността си, че броят им ще бъде редуциран. Информацията бе изнесена на вчерашното заседание на ресорната комисия към Общинския съвет, която ден по-рано не прие годишните отчети на читалищата заради смущаваща информация за едно от тях - НЧ „Иван Вазов”. Културният институт е сред тези, които нямат собствена база. Помещава се в имот на секретаря му. Не развива и дейност, поради което средствата, които му се полагат за щатни бройки за тази година, са били прехвърлени към НЧ „Свети Саркис”. Става въпрос за сума в порядъка на 2800 лева. Читалището работи в противоречие със закона и нравствеността, пък били данните, които получили местните парламентаристи. Те решиха да отделят време и за да помислят доколко има смисъл то въобще да съществува.

За четири ателиета общинска собственост на бул. „Христо Ботев” пък ще бъдат обявени търгове за отдаване под наем. Процедурата е с оглед разпоредбите на закона. Сегашните ползватели обаче са на мнение, че се цели по-висока печалба. Дори наемните цени да се запазят, трябва да се платят сериозни разходи за участие в търговете, коментираха художници. Стана ясно и че за да се проведе търг, трябва да има поне двама кандидати.

Източник :
в-к Позвънете

Коментари

Все още няма публикувани коментари. Можете да коментирате пръв.