Актуално


Стая за наказани пази страха на ученици

Стая за наказани пази страха на ученици

Гимназия връща дежурствата за тийнейджъри.
Стая за наказани пази страха на възпитаниците на варненското СОУ „Св. Климент Охридски”. В нея може да попадне всеки, който е бил отстранен от час или по някакъв начин е нарушил дисциплината в клас. Въпреки че звучи не особено позитивно и навява някои противоречиви мисли, помещението има далеч по-целесъобразно предназначение. В него провинилият се ученик продължава да се занимава с учебна дейност под надзора на преподавател. Помещението е малко по-малко от класна стая, в случая бивше хранилище, находящо се на третия етаж в сградата на гимназията в центъра на града. Функционира от около месец, а родителите са били известени за съществуването му на родителски срещи.

Последните промени в Правилника за приложение на Закона за народната просвета дават право на учителя да отстрани ученика от клас, ако той го възпрепятства при изпълнението на служебните му задължения. Ние решихме да обособим една стая, в която наказаните ученици да прекарват остатъка от часа вместо да се шляят по улиците, обясни замисъла на идеята директорът на училището Петко Петков. По думите му, такава била практиката и миналата година, но за целта се използвали различни стаи, което не било много удобно с оглед провеждането на часовете. Според възприетите правила в СОУ „Св. Климент Охридски”, в стаята за наказани изгоненият ученик се занимава със задачи по предмета, от чийто час е бил отстранен. Това се случва под надзора на дежурен учител.

Педагозите в школото изключват възможността в нея да се случи някакво нашествие. Това е мярка, която има по-скоро превантивен ефект коментира директорът на училището. И явно той се постига. Ученици казаха, че знаят за съществуването на стаята, но не са имали възможност да разберат как протича престоят в нея.

Школото е решило и да възстанови дежурствата за ученици. Така освен учителите, за реда и спазването на дисциплината в учебната сграда ще се грижат и учениците. Тяхната задача ще бъде да дават дежурства по коридорите, в класните стаи, на входната врата, като следят за нормалното протичане на учебния процес. Дежурящите ще трябва да съблюдават и за инциденти, конфликти и други подобни. С дежурствата на входната врата ще бъдат ангажирани деца от по-горните класове, а учениците от V до VII клас ще стоят в коридорите.

Това е практика, която е съществувала преди 7-8 години. Досега учениците живяха само в клас, каза Петков, според когото те трябва да участват активно и в организацията на училищния живот. Децата стават по-отговорни, когато имат повече отговорности, обобщи школският директор.

Източник:
в-к Позвънете

Коментари

1
Пенева
2012-09-16
Колегата директор на съответното училище не прави нищо, което не е в реда на нещата. Това за стаята не е лошо, ако има свободно и подходящо за целта помещение в училище.В нашето училище тази практика за изгонените ученици се прилага от няколко години, с тази разлика, че нямаме точно определена стая. Дежурството при нас се провежда точно по този начин и никога не е прекъсвало, макар че учениците ни са от първи до осми клас.Нищо ново под слънцето!