Актуално


Правят училищата по-автономни

Правят училищата по-автономни

Новият закон за средното образование напълно избистрен до края на ноември • ЕС ни дава 60 милиона за мотивация и квалификация на учителите

Българското училище се нуждае от вътрешно модернизиране и преосмисляне на някои от основните му функции. Тази теза застъпи зам.-министърът на образованието, младежта и спорта Милена Дамянова, която се включи в юбилейното десето издание на конференцията „Хуманизъм и прагматизъм в образованието” във Варна. Според нея училищата трябва да имат възможност за развитие и формиране на училищни политики. Даването на възможност на учебните заведения да станат автономни е основна цел на новия закон за средното образование, стана ясно от думите на Дамянова. Тя бе категорична, че пътят на образователната реформа минава именно през постигането на автономия на училищата. Това естествено трябва да бъде съпроводено с въвеждането на ясни механизми за отчетност и поемане на отговорности. В момента основният проблем се състои в разпиляването на средства и съществуването на паралелни, некоординирани помежду си политики, коментира зам.-министърът. Тя не се възпротиви на идеята на Варненската община за създаване на независима агенция за оценка и акредитация на училищата, но подчерта, че това е въпрос на широко обсъждане. Образованието е нещо, което засяга цялото общество, затова въпросите, които го касаят, трябва да бъдат детайлно дискутирани, посочи Дамянова. На това се дължало и забавянето на новия закон за средното образование. Окончателната му концепция обаче трябва да бъде готова до края на този месец. Дамянова припомни и за европейското финансиране от 60 милиона лева за период от 3 години - от 2011-а до 2013-а, което ще послужи за квалификация и мотивация на учителите.

Тя не пропусна да похвали варненския образователен форум като посочи, че това е проява, способстваща много за намирането на правилните подходи за реализирането на целите, посочени в програмата „Европа 2020”. От своя страна домакинът и зам.-кмет по образованието, културата и спорта Коста Базитов цитира публикация на вестник „Аз Буки”, в която Варна се нарича столица на образованието. Базитов припомни за пионерската роля на общината по отношение на редица нововъведения в системата на просветата. Той отчете и резултатите от изданията на конференцията до момента. За период от десет години тя е събрала 1700 учители и 25 научни ръководители, като са били изнесени 550 доклада, събрани в 9 сборника.+

Източник:
в-к Позвънете

Коментари

Все още няма публикувани коментари. Можете да коментирате пръв.