Съвети от педагога


Влиянието на родителите върху децата

Влиянието на родителите върху децата

На всички е ясно, че изграждането на основното поведение на децата е базирано на примера на техните родители. Подражанието е основен път за развитие, възпитание и обучение на човека през първите седем години от живота му. Това може да стане осъзнато, тъй като автоматично приемаме за правилно това, което виждаме и се стремим към него,  но в повечето случаи то е неосъзнато. Наблюденията показват, че децата дори проявяват в засилена степен качествата или недостатъците на родителите си.  Наблюдавайки действията на детето, страничен човек лесно може да определи какви са взаимоотношенията в неговото семейство и средата, в която расте. С израстването му, изграденият тип поведение играе изключително важна роля и при вземането на важни решения в живота му, и изобщо за вземането на каквито и да било решения. Всеки родител иска най-доброто за своето дете и е на мнение,че го обича, грижи се за него, купува му това от което се нуждае, доколкото му позволяват възможностите, дава му добри съвети и изобщо прави всичко за него. Но не само това е важно. Ако родителите проповядват един начин на живот, а демонстрират друг, вероятността детето да прилага видяния, а не чутия е около 100%. Например родител който обяснява колко е вредно тютюнопушенето, а в същото време пуши пред детето си просто си губи времето. Децата имат склонност да идеализират родителите си, и смятат за нормално и редно това, което виждат, и съответно го копират.  Ако са свидетели на домашно насилие, грубо поведение, неуважение към близките, алкохолизъм, това става и негов начин на мислене. При родители, в чиито отношения равнодушието, недоверието, грубостта и безсърдечността са основно отношение - у децата се потискат, а понякога съвсем се загубват светлите идеали за любовта и приятелството. Как детето ще общува по-късно с другите хора, със своя бъдещ съпруг или съпруга- това до голяма степен зависи от семейството, в което расте. Мнозина психолози са стигнали до извода,че характерните особености на семейните взаимоотношения се вкореняват в поведението на детето и създават модел за неговите по–нататъшни отношения с околните. Макар, че върху социализацията на агресивното поведение влияние оказват и други фактори – училището, обществото, медиите и др., семейството си остава най-мощния от тях. Всичко това влияе и върху ключовите моменти в живота на всяко порастнало дете, като - образование, професионална реализация, семейство... Ако то не вижда стремеж у родителите си към тях, при него също няма да се наблюдават такива амбиции, тъй като то ги възприема, като присъщи за "другите" хора.
Ако искате определен начин на живот, мислене и развитие за детето си, показвайте му поведение максимално близко до желаното за него.

Коментари

Все още няма публикувани коментари. Можете да коментирате пръв.