Съвети от педагога


Как да научим детето на двуезичие.

Как да научим детето на двуезичие.


Какво представлява двуезичието при децата ?
Има няколко разбирания за същността на двуезичието. Според някой за да бъде наречен  човек двуезичен, то той трябва да има еднаква способност да използва двата (или повече от два) езика при комуникация. Според други двуезичието дава възможност човека да използва повече от един език при комуникация, но единия от езиците е овладян на по-високо ниво. Официалното определение за двуезичие гласи : Използване или знаене на повече от един език.

Доста от родителите, които си задават въпроса как да научат детето си да говори и разбира повече от един език се притесняват по какъв начин трябва да стане обучението, от кога трябва да започне и няма ли това да доведе до объркване на детето. Истината обаче е, че при заучаването на два или повече езика в ранна възраст дава добри резултати и процесите протичат съвсем естествено. Важно е да знаете и да очаквате период, в който детето ще използва думи и фрази от двата езика дори в едно изречение. Това не трябва да ви притеснява. Объркването и мешенето си има съвсем логично обяснение и е въпрос на време.

Причина за заемките на думи от един език и използването им смесено с думи от друг може да се дължи на :
- Липса на богат речник на единия език, което води до необходимост да се използват думи от втория.
- Възприемане на единия език като официален, а другия като неофициален от детето. Или разделението на езиците според това в каква обстановка се използват те. Ако например вие говорите в къщи на български, но живеете в англоезична държава. То детето говори в училище на английски и в определен период от развитието си ще прави разделение на езиците според това кои думи използва в дадената сфера. Всичко свързано с училище се говори на английски, затова не е изключено у дома (където говорите на български) да чуете "мамо, ще ми помогнеш ли с моето homework (домашно)". Ще има периоди и в които единия език се говори повече от другия, в което няма нищо лошо. Това само ще затвърди единия език, но втория няма да бъде автоматично забравен.
- Трета причина за появата на заемки е, че детето може да подбира думите по това, коя е по-лесна за него за изговаряне. И правейки словосъчетанието механично да си избира дума от другия език, само защото тя му е по-позната, по-използвана е от него и с това си спестява известен дискомфорт.

Добре е още при започване на заниманията на детето с втория език да направите така, че то да асоциира даден език с единия от родителите. Така няма да има нужда постояно да напомняте коя дума е българска и коя е на другия език. Може да решите, че с мама се говори на български, а с татко на английски. Това става почти автоматично когато единият от родителите реално не говори български, или когато го говори малко.

Съществува и притеснение, че двуезичното обучение създава говорни проблеми.
Ако детето се сблъска с повече от един език в ранна детска възраст, примерно когато е на 2,3,4 години, то възможността за възникване на говорни проблеми е в пъти по-малка, отколкото ако детето започне да изучава нов език в предучилищна възраст или директно в първи клас. Според част от излседващите явленията при двуезичието, представянето на втори език по време, когато първият все още се развива може да спре или забави развитието на първия език за сметка на втория. Други имат хипотеза, че развитието на втория език никога не може да достигне нивото на първия, или дори да го достигне, никога не го надминава.

Ако смятате, че детето има говорни проблеми е редно да го заведете при логопед, който да е запознат с двата езика. Трябва да бъдат направени тестове, чрез които ще стане ясно нивото на развитие на двата езика.

Факт е, че двуезичните деца по-лесно помнят и асоциират езика писмено. Доказано е, че те разпознават и регистрират различните букви още преди да се научат да четат. Както знаете много от книжките за малки, които имат за цел да учат децата на буквите са пълни с рисунки. Има картинка с крава и отдолу е изписана буквата "К". При децата, говорещи повече от един език ситуацията е сходно, но те знаят, че дадената картинка може да бъде изписана с различен набор букви. Тоест различни думи отговарят на една и съща картинка. За езиците с една и съща азбука, например латинската и езиците с различни азбуки - кирилица и латиница не съществува проблем за заучаването на азбуките, когато те са представени на детето в ранното му детство. То лесно ги запомня и различава.

От 3 до 5 годишна възраст, всяко дете става напълно компетентно относно езика, който използва. Приемете това, като нещо напълно нормално и не пришпорвайте събитията. Ние рядко се тревожим кога ще проговори детето и как ще овладее езика ни. Имайте предвид, че двуезичните деца много лесно научават и следващ език, защото мозъкът им вече има способността да използва, разграничава и научава структурата, лексиката и фонетиката на нов език.

Ако сте решили, че ще обучавате детето си на повече от един език е добре да запомните, че детето трябва да има постоянен достъп до двата езика. Не трябва двата езика да се сменят радикално, или пък да се редуват. Това не изгражда успоредност и детето трудно ще прави разлика и няма лесно да осъзнае до къде е единия и докъде е другия език, както когато ги учи успоредно. Както беше споменато детето трябва да има постоянен достъп до всички езици, с които комуникирате. Това не е трудно. Освен, че вие трябва да се занимавате с обчението му системно и постояно, може да му пускате западни детски канали, където да гледа любимите си филмчета на другия език. Намерете едно и също филмче и на двата взика или купете DVD, при което можете да избирате озвучаването. Пускайте го и на двата езика. Можете да видите кое филмче възприема по-лесно, кога гледа отпуснато и се забавлява и кога се напряга за да разбере какво се говори.

Най-важното, което трябва да знаете за двуезичното си дете :
- Мешенето на езиците е съвсем нормално за определен етап от време.
- Всички деца могат да научат два езика в ранното си детство.
- Знаенето на езика на родителите е важно за изграждането на личността на детето, неговото културно развитие и принадлежността му към социалната общност.
- Детето трябва да има богати преживявания свързани и с двата езика, да има среди и възможност да комуникира, да говори, да слуша и разбира, а когато е по-голямо и да чете отново на двата езика. 
- Лесен начин детето да овладее и двата езика е ако у дома се говори езика, който не се говори в обществото. Тоест ако живеете в българия, у дома си говорете на английски. Детето ще овладее и ще практикува българския навсякъде извън къщи - докато си играе с другите деца, в детската градина, по-късно в училище и т.н.Коментари

Все още няма публикувани коментари. Можете да коментирате пръв.