Съвети от педагога


Валдорфска педагогика

Валдорфска педагогика

Да възприемем детето с уважение,
да го възпитаме с любов,
да му дадем свобода.


Рудолф Щайнер
Основател на Валдорфската педагогика е Рудолф Щайнер, роден през 1861 г в Австрия. Доктор по философия и основател на антропософията. Той създава първото в света училище с възпитание във валдорфска педагогика през 1919 г в Щутгарт, Германия. Този изцяло различен стил на обучение е едно от най-бързо развиващите се и придобиващо популярност във все повече държави по света. Съществуват над 3500 градини, училища и институти в над 90 държави. 

Възникване на училищата
През 1919 год. много мислещи хора са се съмнявали дали старите принципи са способни да помогнат за разрешаването на социалните и културни проблеми на деня. Така индустриалецът Емил Молт предлага на д-р Рудолф Щайнер, австрийски учен и философ, роден през 1861 г и познат в началото на XX век като неортодоксален, оригинален мислител, да създаде нова форма на училище за децата на работниците в цигарената фабрика "Валдорф-Астория" в Щутгарт. Съзнавайки, че способността за приемане и оценяване на нови идеи, така слабо развита сред човечеството, не може да бъде подобрена от само себе си, Рудолф Щайнер приема да използва възможността да покаже как програмата и методите на преподаване могат да спомагат за най-добро развиване на ясна мисъл, будни чувства и силна воля. Така през 1919 год. отваря врати първото Щайнерово Валдорфско училище. През 1930 год. нацистите затварят всички валдорфски училища в Гермация, отворени наново през 1945 год. През 70-те години валдорфските училища се развиват експлозивно в цял свят, за да достигнат до днешното си ниво и разпространеност. Над 90 от тях се създадоха след промените в източно-европейските страни, а само в Румъния те са 15.

Основи на педагогиката
Обучението по тази система включва в себе си практически, артистични и интелектуални умения, които естествено се хармонизират в ежедневието. Важен аспект в обучението е въображението, развитието на мисленето, усещането за изкуството и развитието на цялата палитра от човешкия потенциал на всеки един. Целта е да бъдат възпитани свободолюбиви и волеви хора, които да са морално ангажирани към себе си и обществото и преследващи собствената си съдба. За да се справят с трудностите и темпото в ежедневието на съвременния човек, малките деца биват учени на гъвкавост, динамика, самосъзнание и ясна представа за това, че човек се учи цял живот.

Според Щайнер, е необходимо изграждане на творческо изкуство у всяко дете и не е правилно да се набляга на науката от ранна възраст. Урокът е произведение на изкуството. Тя поставя естетиката в основата на обучението и възпитанието, тъй като детето започва да чувства далече преди да започне да мисли съзнателно и защото това отговаря на познанието за природата на човека и етапите на развитието му и на целта към детето да се подхожда холистично, т.е. то е цялостно същество и е нужно да се развиват всички негови дадености: тялото, душата и духът. Тя се стреми да предотврати убиването на творческите способности чрез ранно интелектуализиране, което втвърдява човека и отнема жизнените му сили. Тя създава условия за социално обучение в клас, където усетът и търпимостта са признати за истински човешки стойности и за развиване на морала, заложен във всяко човешко същество, помага на децата да намерят смисъл в живота.

Рудолф Щайнер счита, че развитието на всяко дете се развива в 7-годишни цикли.
През първия 7-годишен цикъл детето подражава и копира различни поведения на възрастните. Обучението се осъществява чрез добри примери за подражание при извършването на смислени и необходими дейности от живота и бита.
През втория 7-годишен цикъл детето има нужда от авторитета и близостта на възпитателя, да знае, че може да разчита на него. Много е важно авторитетът да не се гради на каквато и да е форма на принуда. Обучението е насочено  към чувствата на детето, а науките се представят с наблюдение на познати природни явления.
През третия 7-годишен цикъл се развива вътрешният личностен живот – младият човек иска да изследва смисъла и целта на собствения си живот.
През четвъртия 7-годишен цикъл човек придобива пълнолетие и личностна зрялост.

Основните концепции, на които се базира валдорфската педагогика са:
- интелигентност, съпричастност и самоуважение;
- физическа виталност, добра форма и постоянство;
- духовна дълбочина, отдадена на уважението и отговорността към природата, към работата и към останалите човешки същества. Всички деца се раждат с тези качества. Фокусът на валдорфската педагогика е да „събуди“ този техен потенциал.

Физическата виталност
Обучението обръща особено внимание на способността човек да може да съхрани и подсили ценните си качества като младежката енергия и виталност, дори в по-напреднала възраст. Да се изградят активни, гъвкави при всякакви условия и креативни личности, които могат да се самовъзстановяват и през целия си живот да са отворени за нови познания е една от основните цели на  валдорфската педагогика.

Емоционална интелигентност
Чрез обучителната програма се насърчава т.нар. „емоционална интелигентност“ - чрез емоционални и познавателни практически занятия учениците усвояват способността да изразяват себе си чрез рисуване, театър, музика, занаяти, движение и писане. Валдорфската педагогика насърчава самоуважението, като признава, че едно дете притежава далеч повече заложби, отколкото може да демонстрира на даден изпит. Именно чрез развиването на самоуважението в едно дете, то става по-подготвено за най-важните изпити – тези, които ще се появят в живота след училище.

Креативно мислене
В допълнение към физическата виталност и добрата форма и към емоционалното здраве и гъвкавост, младите хора се нуждаят още от креативно мислене, за да могат ефективно да разрешават възникналите проблеми. Оригиналното мислене, ведно със съобразителността и въображението помагат изправянето пред предизвикателствата, които ни поднася животът. За тази цел валдорфската педагогика развива качествата упоритост, овладяване на импулсивността, гъвкаво мислене, събиране на информация със всичките сетива, слушане с разбиране и емпатия.

Валдофското училище
Задачата на валдорфската педагогика е обвързването на физическото с емоционалното, духовното и обучителното развитие. Учениците минават по 12-годишна програма (без повтаряне на години). Учебната програма е организирана спрямо духовните заложби и способности на децата, свързани са с практическо обучение, с емоционалното им обвързване с дисциплините, съучениците и учителите им и възпитава във всеки учтивост и отзивчивост. Така те се подготвят за успешната си реализация в живота. Обединението на деца с различни способности и заложби в една общност (клас) ги подготвя за реалния живот много по-добре, отколкото обучението чрез оценки на ученици със сходни интереси.
Какво предлага Валдофското училище? Съвместно обучение на момичета и момчета, 2 чужди езика и курс по изкуства от първата година, не се допуска повтаряне на учебната година. Стимулира взаимопомощта, като по-надарените ученици помагат на по-бавно обучаващите се. Учителите се стараят да направят часа по-интересен и завладяващ и да развият способностите на учениците сами да достигнат до същността на материята, а не да им предлагат готови формули за разрешаване на всеки проблем.  Освен това взаимното разрешаване на проблеми от различно естество от хора с различни интелектуални и емоционални заложби е една добра подготовка за бъдещия професионален живот.
До четвъртата учебна година не се въвежда компютърно обучение, за да не се ограничават комуникативното и социално развитие на децата.
Валдофското училище не насажда определен мироглед на учениците си.

Със завършването си, учениците получават официален документ за завършено средно образование, като в него детайлно са описани както успехът в цифрово изражение, така и усилията, които е положил всеки, конкретните постижения и способности по всяка една дисциплина от всеки учител.
Учителите, преподаващи във Валдорфско училище преминават специален обучителен курс.

Валдорфската педагогика в България. От около 10 години това движение се развива и в България. Провеждат се обучителни семинари за учители с преподаватели  от Германия и Холандия.Коментари

1
Катя Милушева
2010-08-27
Страхотна теория, но както всичко, трудно приложима в днешни условия на такова МАСОВО отглеждане на децата, за СЪЖАЛЕНИЕ.
2
Слънчево дете!
2011-10-17
Да, тя е създаден от д-р Рудолф Щайнер, един невероятно образован и многопластов за времето си човек. Също е и факт, че тази педагогика е намерила прием в над 90 страни в света... те не се плашат от нейния "окултизъм"!!! Да не говорим и за другите практически направления в Антропософията! В самото обучение, възпитание, допир със света, изучаване на света,среда от естествени материали няма нищо, което да бъде наречено "окултно" или "окултни практики". Следва се естествената връзка на детето със света в процеса на неговото израстване, нещо, което за съжаление ние убихме в нашите деца и в десетилетията тоталитарно и "демократично" българско училище... Онова, което е залегнало в обучението на самите валдорфски педагози е свързано от една страна с разбирането за абсолютната уникалност на детската природа и вчувстване в нея - независимо дали детето е в норма или е с някакви проблеми, защото всяко човешко същество идва със своите задачи на тази Земя... Нима това може да бъде отречено!!! И нима да бъдеш обучаван като педагог да чувстваш, да разбираш, да развиваш сетивност е окултизъм... Аз бих го нарекла - СЕБЕПОЗНАНИЕ, СЕБЕРАЗВИТИЕ, СВОБОДА... на това са обучавани валдорфските учители...
3
Диана
2011-10-28
@Веселина може ли малко повече информация за проекта във Варна?
4
Христо
2012-09-03

Ето един полезен филм за това образование - http://vbox7.com/play:7d8d8bb6b0
В София има Валдорфското училище - www.waldorf.bg

5
Ани
2011-09-09
Струва си да се работи в тази насока но се иска смелост и много усилия
6
Стефи
2011-10-06
Ето това търся за моето дете!!! С две ръце съм ЗА!!!
7
Веселина Радкова
2011-10-07
В град София има такава детска градина. Нарича се "Златно зрънце" :) С малко усилия и последователност сме на път да осъществим това и във Варна, а последващо и в други градове на страната. От този вид възпитание децата ви могат единственон да спечелят.
8
Веселина Радкова
2011-10-07
Валдорфска детска градина "Златно зрънце": > https://www.facebook.com/#!/ZlatnoZrantse Тази година започна дейност и първото у нас валдорфско училище "Николай Райнов", до 4 клас: > https://www.facebook.com/#!/pages/Инициатива-за-Валдорфско-Училище/153235601397187 > http://www.btv.bg/shows/predi-obed/videos/video/1694336513-Valdorfsko_nachalno_uchilishte.html
9
prorok
2011-10-13
Защо в подобни публикации се пропуска да се отбележи, че този вид педагогика зад красивата си реклама се крият окултни практики. Щайнер е антропософт и не крие, че е възгледите му са окултни.
10
Веселина Радкова
2011-12-10

@ Диана - проектът във Варна стартира с осигуряване на качествено обучение, в началото за работа с децата във възрастта между 0 - 7 години, а в последствие и до 4 клас. След като разполагаме с педагози/възпитатели, ще можем да пристъпим към иницииране на детска градина. Вече реализираме семинарни срещи. Може да ни намерите на [email protected] Бих искала да подкрепя поясненията, дадени от Слънчево дете. Д-р Рудолф Щайнер е основател на Антропософията. Ние често наричаме нещата с различни етикети, но думите са важни. Да, да знаем, например, че природата е жива, че е съвкупност от духовни същества, че съзнаваме важността й за човека, да познаваме колко важни са сетивата и движението, както и ритмичността за детето до 7 години и да му ги осигуряваме (чрез досег с природата, естествени материали, насърчаване на фантазията и съобразна храна) може да се нарече окултизъм в практика. Непрекъснатият стремеж за самоусъвършенстване на учителя/възпитателя също може да се нарече така. Антропософията е толкова приложима, колкото е трудно да се повярва, сравнено с което и да е учение на Изток (например). Но понеже изхожда от човека и неговата същност, Антропософията е дала път на педагогика, медицина, биодинамично земеделие, лечебна педагогика, психология. Този вид педагогика е признат като официална алтернативна методология в много страни по света, а още повече в едни от най-прагматичните - западно-европейските.

11
Да
2012-10-02
Идеята е супер! Реализацията в БГ.... е както всичко в БГ- побългарена.
12
Да
2012-10-02
До пророк: Няма окултни практики. Просто стремеж към комерсиализация и популяризация на една идеа. За съжаление прилагането в БГ на тази методика не е същото както в чужбина. Иначе на думи е супеееер! Ех, хубава работа ама българска работа. Валдорфци по български!
13
Христо
2012-10-23
Да наистина има Валдорфци по български, и въобще не смятам че български е лоша дума. В училището ни се учат български песни, български хора и се ходи по българските планини. Детето ми е там в първи клас и аз дълго време имах съмнение и колебание дали това е така. Точно вчера то ми каза стихчето, от къде черпи добрите дела и че това му дава сила за да учи и да работи. И го каза с убеждение а не с "чувство" както учат децата стихотворенията. И разбрах, че не съм сбъркал в избора си. А реализацията стои на плещите на всеки един родител и както децата, така и ние се учим да работим заедно и съм убеден, че се справяме до този момент повече от добре.