Съвети от педагога


Екология - урок за малки и големи !

Екология - урок за малки и големи !

Важна част от обучението и възпитанието на децата ни днес е съсредоточено върху така нареченото “Зелено мислене”. То обхваща всички аспекти на екологията като опазването на флората, фауната и намирането на различни ефективни начини за намаляване на използваната невъзобновяема енергия.
Всичко това ни звучи познато, незвисимо колко сериозно гледаме на екологията. По-важното обаче е как да научим децата да обичат, разбират и опазват околната среда. Зеленото мислене безспорно е светоглед, който подлежи на възпитание и най-доброто, което можем да направим е да започнем от днес.

- Защо да отделяме допълнително време за одучение по екология ?
Всичко, което ние големите създаваме остава като наследство за децата ни. Те от своя страна също носят отговорност за действията си пред себе си, техните деца и цялото общество. За да носят децата ни това тежко бреме, ние трябва да ги научим на всичко необходимо. Именно заради това днес всички големи компании създават различни програми с цел образоване на своите потребители. В помощ на тази инициатива всички държави определят преференции за фирмите, които произвеждат своята стока, изразходвайки най-малко материали и опазвайки околната среда чиста. Това трябва да научим да правят децата ни в днешния и утрешния ден, ако искаме техния живот да не бъде застрашен.

- Екологията като част от училищното образование !

В учебните планове на децата от малките класове вече са включени часове, които засягат темата за екологията. Безспортно училището е място, където децата съвместно могат да придобият първите си познания по екология. Зелената наука, за разлика от редица други науки не е теоретична, а има изцяло практическа насоченост. Това е и една от причините децата лесно и бързо да възприемат информацията, която трябва да научат и усвоят.

- Родителите и семейството като част от еко обучението !
Няма нужда да ви напомняме, че личния пример е най-важен. Не разхищавайте електричество, вода, хартия, храна и др.ресурси, с които боравите всеки ден. Следващото важно нещо е изграждането на навици в децата, да отделят време за околната среда. Това може лесно да се обвърже с ежедневните детски и училищни занимания. Бъдете изобретателни и се опитайте да се ангажирате с тази тема. Гарантирано ще помогнете не само на детето си и на планетата ни, но и на себе си, защото този тип занимания ще Ви отпуснат и ще можете физически и психически да си починете от напрегнатото ежедневие.

- Конкретни занимания :
Независимо в коя част на страната живеете през пролетта, лятото или есента, можете да отидете на пикник или излет. Можете да видите в интернет кои са най-често срещаните животни, храсти и дървета във вашия регион. Опитайте се докато сте сред природата с детето си да разпознавате различните растения и животни. Постарайте се да знаете по един любопитен факт за всеки вид. Примерно дали даденото храстче предпочита да живее на по-слънчево или на по-сенчесто място, дали е влаголюбиво или не. Можете да прочетете за различните насекоми, които със сигурност ще срещнете в гората – мравки, червейчета, калинки и други. Научете кое животинче с какво се храни, колко дълго живее, какви места обитава и т.н.  Разхождайте се и говорете с детето си. Можете да съчетаете разходката и да акцентирате върху разговор, който се доближава до уроците, който се преподават в училище по природознание или по биология.

Всеки от нас трябва да посади поне едно дръвче в живота си. Докато се разхождате можете да набележите място, където да посеете дръвче. Обяснявайте различните процеси на детето, защо се изкопава дупчица, защо корените на дръвчето се поставят в нея, какво ще се случи след като оставите дръвчето. Спомняте ли си, че кръвовете в стеблото на всяко дърво показват на колко години е дървото ?! А дали детето Ви знае това ?! Можете да го научите днес.

Големите неща най-често започват по много обикновен и случаен начин. В една чинийка сложете памук, наквасете памука с чиста вода и поставете няколко бобчета. Оставете чинийката на място, на което вие и детето ще можете да я виждате. След няколко дни ще видите че бобчето се разцепва и от него се подават листенца, по-късно ще се появи и стебло ... Събудете любопитството и жаждата за знание у детето си играейки си и опознавайки света с него.

- Екологията и животните !
Нашият свят е една еко система, която е неразривно свързана с елементите, от които е съставена. Не пропускайте животните и тяхната роля в света ни. Научете детето си да обича и уважава животните, да им помага ако са в беда. Направете хранилка за птички или купете дървена. Можете да я боядисате заедно докато си говорите за различните видове птици, които се срещат в България и по света. Не пропускайте да посетите най-близкия до вас зоокът. Това приключение ще потвърди убеждението на детето ви, че света е уникално място, с невероятно разнообразие от същества, които заслужават тяхното внимание.

- Приложимост на всичко научено !
Не забравяйте, че най-важното в крайна сметка е всичко, което детето научава да бъде приложимо. Ако имате свободно време, можете да създадете нови играчки или различни украшения за дома, използвайки материали, които при други обстоятелства бихте изхвърлили. Можете да създадете украса за дома, която да се слага през различните сезони – пролетен, летен, есенен и зимен кът. Използвайте подръчни материали и своето въображение. Покажете на детето, че повечето предмети биха могли да имат втори живот.

- НЕ СЕ ПРЕВРЪЩАЙТЕ В УЧИТЕЛ !
Детето ви няма нужда от още няколко часа, в които мълчаливо да слуша урокът, който му изнасяте. Нека говори, нека докосва и опитва от всичко, с което се занимавате. Тук няма вярно и погрешно. Излезте от ролята на наставляващ родител и станете творец заедно с детето си. Бъдете сигурни, че времето, което отделяте с цел да образовате детето си в сферата на екологията не е загубено. Първата полза, която веднага ще можете да усетите е връзката, която ще затвърдите чрез този обмен на мисли и информация.

ВАЖНО !
-
Ако сте сред природата и сте решили да посъдите дръвче, сигурен критерий, че сте се справили добре със задачата е, ако накрая детето ви се е изкаляло до ушите и на неговото и на вашето лице греят усмивки!
 

Коментари

Все още няма публикувани коментари. Можете да коментирате пръв.