Съвети от педагога


Тинейджъри и домашни задължения

Тинейджъри и домашни задължения


Тинейджърите са в такъв етап от живота си, когато се подготвят за живота, израстват и разширяват границите на опита си. Те са постигнали такова равнище от познавателното си развитие, при което са способни по-пълно да осъзнават последиците от постъпките си и са готови да упражняват по-добра преценка и контрол. Освен това те предпочитат да не са обвързани с различни задължения, да експериментират и да се чувстват свободни като прекарват времето си предимно с връстници, които също така като тях се вълнуват от новите възможности. Те често не искат да си стоят у дома тъй като го свързват с определени ограничения и им напомня за детството. Без значение дали са изпълнявали домашни задължения през по-ранна възраст или не, те може да започнат да си задават въпроси за необходимостта и смисъла на тези задължения.

Да обясняват, изискват или да упражняват надзор за изпълнение на тези задължения – това понякога изглежда твърде много на родителите и те си задават въпроса “защо да си правя труда?”. Но е необходимо да разберат, че това си струва труда. Изпълнението на домашни задължения е особено важно за тинейджърите, защото им дава основни умения за справяне, които ще им помогнат успешно да живеят отделно от родителите си, когато това време настъпи. Това ще засили чувството им на самоуважение и увереност, ще изгради необходимата им самодисциплина, воля, планиране на времето, които са основата на всяко успешно изпълнение и ще им помогне да бъдат отговорни съквартиранти, а след време – съпрузи и родители.

Тинейджърите са добре развити интелектуално и физически, което ги прави добри помощници. След като са въведени в естеството на задължението, те могат компетентно и независимо да се справят. Способността им да търсят основания, причини може да им помогне да открият нови варианти за изпълнение на задачата, които са по-лесни и приятни. Такива ситуации дават възможност родителите да изразят истинска благодарност за помощта, когато самите тинейджъри са допринесли с усилията си за нещо. Полезният резултат от изпълнението на задълженията от тинейджърите е свързването на членовете на семейството чрез проявената грижа и подкрепа.

КОИ ДОМАШНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ТИНЕЙДЖЪРИТЕ ?

Домашните задължения, които са най-подходящи за тях, са тези, които ще изпълняват и в самостоятелния си живот. Повечето родители са се стремили да наслагват постепенно домашни задължения, които децата им да извършват от предучилищна възраст. Дори ако сега тепърва им поверявате домашни задължения, на тази възраст бързо може да преминете от по-прости, до подходящи за възрастта им. Разбира се, ако те не са придобили навици да помагат, може да се очаква съпротива от тяхна страна – ще зависи от вашето постоянство и упоритост и от това да бъдат включени в обсъждането на разпределението кой какво ще прави. За задълженията е добре да се помисли като за двустепенна прогресия. Например кои задължения трябва да се извършват в дома и за кои е необходимо излизане ?
Ето някои предложения, които ще са полезни :
-    Хранене и приготвяне на храна – планиране на ястие, включително определяне на бюджет и пазаруване, приготвяне на ястието, приготвяне на масата, приборите, сервиране и отсервиране.
-    Почистване на къщата – почистване на стаята им, на банята, това включва и периодично почистване и поддържане – чистене на прах, чистене с прахосмукачка, подреждане.
-    Пране – Да се разделя цветното от бялото пране и да се спазват изискванията за пране, да се простират дрехите, да се сгъват и изгладят.
-    Поддръжка на къщата – Работа в двора, боядисване, дребни поправки, поддръжка на кола или мотоциклет.

ДОМАШНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ ОТ УЧИЛИЩЕ ДОМАШНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЛИ СА ?

Определено това се смята за наложено и като задължение, тъй като не е особено приятно. Някои родители смятат, че това е достатъчно за децата и не им възлагат нищо друго като задължения. Това прави обаче лоша услуга на децата. Когато започнат да живеят сами, те ще трябва най-вероятно да работят цял ден и след като се приберат – да почистват, приготвят храна перат и др. Да се изисква от тях да изпълняват домашни задължения, докато растат, ще им помогне по-добре да разбират тези различни задължения, да се научат да балансират и гъвкаво да се справят с тях. Това допринася те да си изградят умения за планиране и подреждане.

КАК ДА СЕ УСТАНОВЯТ И ЗАСИЛВАТ ОЧАКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ?

Първо разговаряте с детето за задълженията – обяснете му стандартите си и защо ги поставяте. Първите един или два пъти извършвайте задно с тинейджъра работата, за да му покажете начините и резултата. Ако се чувствате несигурни по отношение на качеството, кажете му, че ще проверите след определен момент изпълнението, преди още да е завършено. Друга техника, която може да е успешна и за тинейджъра, и за родителите, е преди да завърши изпълнението, тинейджърът сам да проверява качеството на извършеното, преди да го представи на родителя.  Това спомага децата да се чувстват по-отговорни и самостоятелни и по-горди от завършването на работата. Не би трябвало да реагирате емоционално и да критикувате много при неуспех, защото това може да ги обезкуражи.

ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ НАПОМНЯ НА ТИНЕЙДЖЪРА ДА ИЗВЪРШВА ДОМАШНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ?

По-добре планирайте нещата, иначе ще се чувствате изтощени и фурсирани. Юношите са в състояние да запомнят тънкости за неща, важни за тях. Домашните задължения не са сред важните за тях и те не се чувстват отговорни за тях.  Това може да ни обясни разликата – упоритото чистене, когато ще идва техен приятел на гости, и това, че не си спомнят за стирката през останалото време. В крайна сметка това е Вашата къща, а не тяхната. Те не чувстват същата отговорност на притежател, която Вие чувствате. За да изпълнявате задълженията, които са редовни, си спестявайте караниците и им напомняйте. Някои деца се ядосват при такива напомняния, тъй като смятат, че нямат нужда от тях. За да избегнете това сърдене, вие можете да включите напомнянето на вид общ преглед на всекиго през деня или да набележите на листчета нещата и да ги поставяте на определено място ( включително и вашите задължения). Друга стратегия е да помолите тинейджъра да провери съгласието на членовете на семейството с техните задължения. Така си осигурявате по-силна подкрепа и поемане на отговорност от него – дори и той да напомня за задълженията на семейството. Така ще може да се постави на ваше място и да развие съпричастие към вашите обичайни ангажименти.

ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ЗАПЛАЩА ЗА ДОМАШНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ?

Това зависи от вашите ценности и вярвания. Някои родители смятат, че с това подготвят децата си за по-отговорно изпълнение, когато ще започнат работа. Други смятат, че тези задължения не са платени, а са свързани със семейното обвързване и взаимопомощ. Трети ги разглеждат като начин да научат децата си да управляват средства и искат да избегнат обвързването на това с уроците по изпълнение на задълженията. Някои семейства установяват определени редовни домашни задължения, които се изпълняват без пари, но имат и задължения, за чието изпълнение се изисква повече умение и за които могат да се спечелят пари. Всеки от тези подходи може да бъде използван от вас, стига да можете да го обосновете ясно пред децата си. Но дори да давате пари или други награди на децата си за изпълнението на задължения, е добре да го съчетаете с похвала и признание за положените усилия и труд.

Източник :
Фред Провензано
Децата и ние училище за родители, и. “Моореа”, Варна, 2009

Коментари

Все още няма публикувани коментари. Можете да коментирате пръв.