Съвети от педагога


Игри развиващи мисленето на децата

Игри развиващи мисленето на децата

Основнo средство за работа с децата се явява педагогическото търсене. Педагогът или родителят не бива да дава готови знания, да разкрива пред децата истината, той  трябва да ги учи да я намират. Ако детето задава въпрос, не трябва веднага да му се дава готов отговор. Обратно, трябва да попитаме него, какво мисли то самото за това. Да го провокираме към разсъждаване. И с подсещащи въпроси да го доведем до откриване на отговора. Ако детето не задава въпроси, тогава педагогът трябва сам да му представи някакво противоречие. По този начин ще постави детето в ситуация, която изсква да се намери отговор, т.е. в някаква степен да се повтори историческия път на познание и
преобразуване на предмета или явлението.

На първия етап децата се запознават, в игрова форма, с всеки компонент по отделно. Това им помага да откриват противоречията в околната действителност и да се научат да
ги формулират.

 Игра “Да-Нетка” или “Познай какво съм намислил”

Например: Вие си намисляте една дума, примерно “Слон”. Детето, или децата задават последователно въпроси от типа на Това живо ли е? Растение ли е? Голямо ли е? В топлите  страни ли живее? Докато достигне до конкретния въпрос "Това  слон ли е?". Родителят отговаря само с “ да” или “не” на въпросите на детето.

Когато децата се научат да играят тази игра, те започват да си играят по между си. Едното намисля дума, другото я отгатва. Това могат да бъдат обекти: “Къси панталонки”,  “Автомобил”, “Роза”, “Гъба”, “Бреза”, “Вода”, “Дъга” и т.н. Упражненията по откриване на веществено – полевите ресурси помагат на децата да видят в обекта положителните  и отрицателните му качества. Игра: “Добро – лошо”, “Черно – бяло”, “Адвокати – Прокурори” и др.


Игра “Черно-бяло”

Учителката или родителят показва картинка с изобразена бяла къща и децата или детето назовават положителните качества на обекта, след това им показва картинка с изображениe на чернa къща и децата изброяват отрицателните качества. Пример: “Книга”. Хубаво – от книгите узнаваме много интересни неща. Лошо – те лесно се късат и т.н. В качеството на обекти могат да се използват: “Гъсеница”, “Вълк”, “Цвете”, “Масичка”, “Таблетка”, “Бонбон”, “Мама”, “Птичка”, “Игла”, “Пръчка” и т.н.


Игра “Наобратно” (използва се топка или друг сходен предмет)

Родителят или учителят хвърля топката на дете и назовава дума, а детето отговаря с дума, противоположна по значение и връща топката на водещия. Пример : хубаво – лошо,
строи – разрушава, изход – вход и т.н.

С помощта на този тип игри децата ще развят последователност и аналитичност в мисленето си.
Опитайте и споделете впечатления !
Източник : littlejody.wordpress.com

Коментари

Все още няма публикувани коментари. Можете да коментирате пръв.