Съвети от педагога


Езикът на уважението.

Езикът на уважението.

Какво означава да се изгради връзка между възрастни и тийнейджъри? Уважение означава, че имаме високо отношение или възхищение за възгледите и чувствата на другите. Ние ценим своите способности и вътрешни качества.

За съжаление, много от днешните тийнейджъри се чувстват подценен и недооценен от възрастните. Може ли нашия език да бъде част от проблема?

Един тийнейджър наскоро ни писа, казвайки: "Аз разбирам. че тийнейджърите имат проблеми... Аз също съм тийнейджър. Много мразя, когато хората поставят под общ знаменател всички тийнейджъри и казват, че те обичат да експериментират с наркотици и секс. Колко щастливи трябва да се чувстват тийнейджърите? Те се чувстват странно, поради това, че не вземат участие в това, което правят другите тийнейджъри".

Ние винаги сме благодарни да чуем какво тийнейджърите мислят. Когато ние обобщаваме за тийнейджърите, ние рискуваме те да загубят уважение.

Вие ще намерите много популярни статии на тема "Как да научим децата на уважение", но уважението се усвоява чрез езика и моделирането, а не чрез акта на традиционно научаване. Дори и малките деца могат да разберат, когато възрастните не вникват в разговора им. В юношеството, тези смесени послания могат да причинят по-дълбоки разделения между тийнейджъри и възрастни.
Уважението е двупосочна улица.

Изследователите Хал Холоман и Пеги Йейтс са изучавали темата за уважението и как тя се преобразува чрез думите, които използваме. Техните изследвания, публикувани в списанието "Интервенциите на позитивното поведение", фокусирани върху учители и ученици, но също така приложими и за родители и семейства.

Това което са открили не е изненадващо. Когато уважваме някого, ние очакваме същото в замяна. Когато ние уважаваме децата и тийнейджърите, те се научават да вярват в себе си и в нас. Те се чувстват ценени и обичани, също както и ние.

Как езика промени хода на нашите отношения с тийнейджърите и изграждането на култура на взаимно уважение? Холоман и Йейтс открили единадесет категории думи, които насърчават уважението. Те открили, че преформулирането на думи от отрицателен към положителен контекст помага за развитие на културата на уважение. Единадесетте категории са изброени по-долу, с текстообработващи проби за всеки.

Езикът на уважението: 11 начина за изграждане на култура на зачитане на семействата и учителите.

1. Думи на насърчение: Вместо да се оплакват, когато тийнейджъри се чувстват обезкуражени, нека ние да им кажем колко се възхищаваме на способността им да преодоляват трудните предизвикателства и да се възстановяват от апатията или провала.

2. Думи на благодат: Вместо да обвинявате тийнейджърите, винаги ги отделяйте от тяхното поведение. Простете им за грешките и неправилните преценки. Дайте им шанс да направят нещата както трябва.

3. Думи на насоки: Не просто да се надявате, че тийнейджърите ще намерят пътя си. Окуражавайте ги да задават въпроси, за да можем ние да им дадем напътствие.

4. Думи на уважение: Изграждане на начин на мислене и уважително поведение към семейството на тинейджъра и към неговите учители.

5. Думи на високи очаквания: Вместо да ги обезсърчаваме, когато тийнейджърите не показват най-добрите си способности, да ги насърчим да си представят и да преследват целите си, които подхранват страстта им.

6. Думи на надежда: Вместо да седим безучастни, когато тинейджърите имат труден ден, ние трябва да им помогнем да си представят, че утрешният ден ще е по-добрър.

7. Думи на обич: Не само да говорим за съзнанието на тийнейджърите. Трябва да говори на сърцата им. Покажете колко ги обичате и се грижите за тях всеки ден.

8. Думи на връзката: Използвайте думи, които изграждат връзка чрез споделяне на чувства.

9. Думи на разбиране: Вместо да се правят предположения, открийте перспектива за младия човек чрез емпатия.

10. Думи на единство: Насърчаване на културата на съвместна работа и сътрудничество.

11. Думи на отчетност: Уважението означава всички да се държат отговорни. Вместо да се позволява неуважително поведение, трябва да се помогне на младите хора да останат на "пистата".

Докато разговора и начина на изказване са от решаващо значение за изграждането на култура на уважение в семейството и училището. Ако ние практикуваме тези единадесет категории на думи с всеки в живота ни, тогава наистина ще се научим да управляваме разговорите си. Децата и тийнейджърите усещат разликата!

Коментари

Все още няма публикувани коментари. Можете да коментирате пръв.