Съвети от педагога


Как да внушим на децата си, да са сигурни в себе си?

Как да внушим на децата си, да са сигурни в себе си?

Да си сигурен в себе означава да имаш по-голям успех и щастие.

Тук се има в предвид чувство на сигурност на децата, което те развиват в себе си. За да се чувстват децата наистина сигурни, те трябва да вярват, че имат власт над себе си.

Чувството да си сигурен в себе си се появява първоначално от любовта, която родителите дават на децата си. Родителската любов им дава знанието, че има хора в живота им, които могат и ще ги защитават, когато е необходимо. Заедно с чувството за сигурност в себе си също се развива и чувството за компетентност. Децата получават умения, така че, дори и когато не сте наоколо, децата се чувстват сигурни и в безопасност, когато се сблъскат с несигурни, рискови или опасни ситуации.

Т.е. техните мисли, емоции и физически чувства, се нуждаят от чувство за сигурност, което действа като отправна точка, от която децата могат да ангажират своя вътрешен свят и да се чувстват комфортно и уверени. Децата могат също да използват своето чувство за сигурност в себе си като "основната база", от която те могат да изследват външния свят с увереност и лекота.

За разлика от това, децата които са несигурни в себе си се чувстват в състояние на постоянна опасност и не вярват в себе си и в това, че могат да са в безопасност. Тези деца често не се чувстват обичани и при тях липсва силна привързаност към родителите им. Те също не разполагат с необходимите умения, а също така и вяра в собствените си умения, които биха били особено необходими, за да се чувстват сигурни в себе си. В резултат на това те нямат безопасно "пристанище" в което да пребивават или да се върнат. Те са хванати в безкомпромисна позиция - там те не се чувстват сигурни и се страхуват да се подвизават навън, защото не се чувстват способни да са в безопасност.

За да помогнете на децата си е необходимо те да получат това послание на чувство за сигурност в тяхното физическо благосъстояние. Това чувство на сигурност върху тяхното физическо съществуване има по-широки последици за създаването на сигурност у самите тях. Опитът, който децата събират от такъв "примитивен" аспект на тяхното битие, установява ранните възприятия за техните възможности и тяхното собствено чувство на сигурност, а след това ще се прилага и за техните все по-разширяващи се вътрешни и външни светове.

Съобщенията, които изпращате към вашите деца, за това как те се чувстват сигурни в себе си, са особено важни, когато те се чувстват застрашени физически. Във времена на спешност, когато децата са остро настроени към своите емоции и много бдителни за вашите съобщения, вашите емоции и реакции дават тон за степента на сигурност, която те чувстват.

Коментари

Все още няма публикувани коментари. Можете да коментирате пръв.