Съвети от педагога


Какво означава спортсменство ?

Какво означава спортсменство ?

Спортсменство представлява изразяването и демонстрирането на респект и уважение към съотборниците в един тим, към съперниците в индивидуалните и груповите игри, към треньорите и всички длъжностни лица, които участват в организирането на даден спорт. Децата научават основите на спортсменство от възрастните около тях и особено от техните родители и треньори. Децата които гледат възрастните да действат по спортсменски начин постепенно разбират какво е правилното поведение. Те успяват да усвоят основното правило, което е валидно както в спорта, така и във всяка друга сфера на живота, а именно, че истинските победители са тези, които знаят как да се държат с достойнство - независимо дали печелят или губят една игра.

Родителите могат да помогнат на децата си да разберат , че доброто спортсменство включва както малки жестове, така и героични усилия. Спортсменство започва с нещо толкова просто като ръкуването преди началото на мач. Ако се замислите, ще установите, че всеки спорт има своята етикеция на поведение на играчите свързана както със самата игра, така и с отношението към и с противниковия играч или отбор. Демонстрацията на спортсменство не винаги е лесна. За всички деца в началото ще е особено трудно да отидат и да поздравят противниковия отбор или играч за победата, тъй като по този начин детето не просто признава заслугите на опонента си, а и признава, че е било победено. Да се научи един млад човек обаче на този жест е от изключителна важност, защото това е гаранция, че след като преглътне първоначалното огорчение от загубата, детето ще бъде способно да извлече необходимите поуки за да се справи по-добре следващия път. Децата, които са склонни да се присмиват или да нападат останалите играчи докато спортуват, обикновено пренасят това свое поведение и в класната стая, на улицата и в дома си. По същия начин едно дете, което умее да се отнася с уважение към труда, чувствата и постиженията на останалите в спорта, обикновено се отнася по същия начин при всички свои социални контакти. По този начин детето си гарантира по-лесна комуникация, сприятеляване и спечелване на уважението на останалите хора в обкръжението му. Тъй като активно спортуващите деца са обградени с повече възрастни, те лесно могат да се повлияят от желанието за постигане на резултати и могат да забравят, че преди всичко спорта за тях трябва да е средство за социализиране и за забава. В ранна възраст не е добре пред децата да се поставя ултиматум за задължителна победа. Не бива и да се обяснява, че победата е задължителна и най-важната, тъй като това би могло да подтикне детето да бъде безмилостно към останалите на терена. Спортсменството учи децата те да ценят своето представяне, независимо  че понякога доброто представяне може да не е съпътствано със задължителна победа. Младите спортисти трябва да се гордеят със своите умения и постижения. Добрите треньори и родители трябва да насърчават децата си да играят честно и почтено, както и да държат на отборната игра ако те участват в колективен спорт.

Поощряване на доброто спортсменство.
Децата трябва да запомнят поговорката, че “действията говорят по-силно от думите”. Поведението преди, по време и след дадена спортна проява показва много повече за спортиста и неговия потенциал, от колкото детето може да си представи. За да бъде детето спортсмен, то трябва да има уважение първо към  себе си. Вместо да коментирате загубен или спечелен е мача, винаги говорете за правилните неща в играта и коментирайте допуснатите грешки, с цел децата да се поучат то тях и да се справят по-добре следващия път. Ако детето има любим отбор или спортист, докато гледате неговите или нейните изяви, обръщайте внимание както на добрата игра, така и на спортсменското поведение на професионалния играч. Това поведение може да се превърне в още един мотив на детето да се възхищава на културата на спорта и на самия спорт.

Коментари

Все още няма публикувани коментари. Можете да коментирате пръв.