Съвети от педагога


Тормозът сред децата

Тормозът сред децата

Да разберете, че детето ви се забърква в неприятности в училище и, че се държи агресивно или грубо с връстниците си, може да ви разочарова или дори шокира. Колкото и трудно да е асимилирането на подобна информация, е жизнено важно вие да се справите със ситуацията и да овладеете поведението на детето. Независимо дали тормозът, който детето реализира върху други деца е физически или словесен, ако той не бъде възспрян е възможно да доведе до по-сериозни и агресивни антисоциални действия, които ще рефлектират върху подрастващото дете. Това поведение ще намали успеха на малчугана в училище и със сигурност ще му попречи да създава дълготрайни и позитивни приятелства.

Тормозът
Децата могат да проявяват агресия и да тормозят връстниците си поради много причини. Несигурните в себе си деца се опитват да си спечелят уважението на другите, а и самоуважение като тормозят емоционално или физически по-слабите деца от себе си. В други случаи децата могат да не знаят или да не разбират, че подобно поведение е недопустимо и неприемливо и че не могат и не трябва да разделят децата по пол, размери, външен вид, раса или религия. Ако установите, че детето е агресивно и че трудно се справя с гнева и болката, ако детето се чувства неудовлетворено или изпитва други силни емоции е възможно да се наложи консултация със специалист. Професионалното консултиране често може да помогне на децата да се научат да се справят с чувствата си, да контролират емоциите си и съответно да подобрят социалните си умения. В не редки случаи децата, които тормозят връстниците си копират поведение, което виждат у дома си. Децата, които са изложени на агресивни и лоши взаимодействия в семейството, често пренасят този модел на общуване и в училище. Замислете се дали родител или по-голям брат или сестра не се отнася грубо към детето. Това може да е причината за подобно поведение от страна на детето. Децата, които в някакъв момент са били подложени на тормоз или подигравки лесно могат да достигнат до извода, че това поведение дистанцира и респектира останалите, затова тормозът може да бъде защитния механизъм, чрез които от своя страна вашето дете тормози по-слабите от себе си.

Помогнете на детето да спре хулиганските си прояви.
Детето трябва да знае, че подобно хулиганско и агресивно поведение не се толерира нито у дома, нито в училище, нито в обществото като цяло. Опитайте се да разберете причините, които стоят зад поведението на вашето дете. В някои случаи, децата побойници имат проблеми с управлението на силни емоции като гняв, чувство на неудовлетвореност, или несигурност. В други случаи, децата не са се научили как да се справят с възникващи конфликти или разногласия. Преди всичко се уверете, че детето е на ясно какво означава тормоз, в какво се изразява и как се отразява на тормозения и на тормозещия. За целта в продължение на няколко дни разговаряйте с детето, поднасяйте му нова информация и след това проверявайте до каква степен и в каква цялост тази информация е била възприета от детето. Това лесно може да стане със задаване на отворени въпроси, в които детето трябва да обясни какво знае по дадена тема. Създайте ясни правила и ги следвайте неотклонно. Ако детето тормози други деца чрез съобщения в социалните мрежи или чрез СМС-и, не се колебайте да отнемете телефона, таблета или компютъра за няколко дни. Ако детето често реагира агресивно когато е лице в лице с връстниците си, покажете му тактики по какъв начин да преодолява противоречията и несъгласието без да използва насилие или обиди. Детето трябва да знае, че останалите също имат свое мнение и позиция и че другите деца и техните предпочитания трябва да бъдат уважавани. Ако до консенсус не може да се стигне, научете детето си да се оттегля, да отиде да играе другаде, или да се прибере в къщи. По този начин ще се намали продуцента на дразнения и детето ще съумее де контролира реакциите си.

Учете децата да се отнасяме към другите с уважение и доброта. Учете детето си, че е погрешно да се подиграва на различните деца. Детето може да счита разликите като раса, религия, външен вид, специални нужди, пол, икономически статус и други за повод за обида или присмиване. Опитайте се да внуши чувство на съпричастност у детето към тези, които са различни. Помислете за съвместно участие в групи или в спортове, където детето ви може да взаимодейства с деца, които са различни.

Научете повече за социалния живот на вашето дете. Наблюдавайте факторите, които могат да окажат влияние на поведението на вашето дете. Разговаряйте с учителите за да разберете какво се случва в училище, с кого и как комуникира детето. Говорете с родителите на приятелите на детето си и връстниците му. Разберете какви деца и при какви условия тормози вашето дете. Научете какъв вид натиск реализира детето върху другите. Говорете с потърпевшите деца, ако техните родители също са съгласни, организирайте съвместни мероприятия, където децата да се опознаят по-добре. Тихите игри са чудесен начин децата да си комуникират, да обменят идеи и  да  установят, че извън външните си различия е напълно възможно те да си приличат много и дори да имат общи интереси. Това ще е полезен урок и за двете деца, че не винаги трябва да съдят останалите само по външния им вид.

Насърчавайте доброто поведение. В някои случаи похвалите са много по-силен мотиватор, отколкото строгата дисциплина. Всеки пък когато детето се справи с конфликт по начин, по който вие сте определили като правилен, не забравяйте да похвалите детето и да го поощрите за правилното поведение. Важно е да давате добър пример чрез собственото си поведение. Помислете внимателно как вие говорите с хората около себе си и как се справяте с възникващите конфликти. Ако вие се държите агресивно към други хора в присъствието на детето ви, напълно нормално е то да възприеме този модел на поведение.

Всичко започва от дома ви. Неутрализирайте виковете, обидите, ироничните забележки, острата критика или физическите разправии между членовете на семейството. Ако децата ви се карат помежду си и си определят обидни прякори, ще трябва доста по-често да говорите заедно и по отделно с всяко дете за да определите кое е допустимо и кое не. Ако не считате за правилно определено поведение на детето, то трябва да му обясните това и да му дадете кураж, обяснявайки му, че вие му имате доверие и че вярвате, че детето ще се справи и ще съумее да коригира поведението си.

Педагогическия персонал в училището на детето, както и вашият личен лекар може да помогне с идентифицирането на причините, които водят до стрес и прояви на агресия. Запишете детето на курсове относно контролирането на гнева. Колкото и трудно да ви е в началото, трябва да сте на ясно, че от вашата упоритост зависи до голяма степен качеството на живот на детето ви за напред, така че нямате време и място за отстъпление.

Коментари

Все още няма публикувани коментари. Можете да коментирате пръв.