Съвети от педиатъра


Физическо възпитание - цели и ползи

Физическо възпитание - цели и ползи

Важно е да изясним какво се има предвид с термина "физическо възпитание". Под физическо възпитание разбираме много повече от това, което детето научава и усвоява в часовете по спорт в училище или детската градина. Физическо възпитание е времето, което човек прекарва в спортна и двигателно активна дейност. Можем да определин физическото възпитание като комплексен процес заради едновременността и взаимната свързаност на множество отделни физически и психически процеси. Всички те подобряват качествата и възможностите на тялото и личността на децата и подрастващите.

Ролята на физическото възпитание за развитието на децата.
Добре проведеното физическо възпитание дава отражения върху цялостното развитие на подрастващия човек. Това се случва веднъж на биохимично и структурно ниво в тялото, втори път на психологично ниво и не бива да пропускаме - социално-интегративно ниво. Промените, на които ще бъдем свидетели са многобройни и най-общо могат да се разделят в две групи - трайни и временни.
Пример за трайни промени в развитието на децата са снижаването на времето за реакция (резултат на висшата нервна система, нервно-мускулен апарат), самостоятелност (психологически аспект), инициативност. За временен ефект може да се посочи повишен мускулен тонус, повишен обмен на метаболизма, смелост, отговорност и други.
Ролята на физическото възпитание в живота на детето трябва да бъде мотивационна. Детето трябва да има предизвикателства, които да постига с удоволствие, да се наслаждава на постигнатите резултати и да усеща ползите във всеки аспект от живота си. Заблуда е да се смята, че физическата активност води само до подобряване и развитие на мускулатурата. При редовни упражнения се подобрява работата на редица органи и системи в цялото тяло като например :

Сърце и сърдечно-съдова система - Сърцето нараства равномерно по обем и е способно да изтласква повече кръв с всеки удар. Това му позволява да бие по-рядко и по-мощно. Така то има по-дълго време за почивка и възстановяване, а с това и по-дълъг живот. Кръвоносната система усилва капиляризацията на мускулите и органите и с това увеличава работоспособността им.

Бели дробове - поради ускореното дишане повреме на физическа активност, дробовете повишават трайно обема си. Дихателната честота намалява, а с това се подобрява ефективността от дишането.

Нервна система и мозък - По време на спорт настъпват промени в нервната система и в кората на главния мозък. Невроните подобряват координирането при обработка на информация в динамично изменящата се по време на спорт среда, с което се започва едно уникално сформиране на невронни мрежи. Процесите, протичащи в мозъчната кора, които са свързани с нервната възбуда стават по-балансирани и функционират по-продължително.

Ендокринната система - Докато детето спортува, в него бошуват най-различни хормони. Негативните чувства се трансформират в движения, а детето се учи на контрол и самоконтрол. Овладява се контрол на стресовите хормони и се увеличава производството на хормони с анаболен характер, които са в нормално количество за съответната възраст. Подобрява се и терморегулацията на тялото, потните жлези и отделителната система.

Висша нервна система - Подобрява се работата на зрителните, слуховите, сетивните органи. Засилват се способностите за ориентация, двигателните анализатори, преценките за сила, бързина, рефлексите.

Скелет и стави - Увеличава се плътността на костите. Подобрява се контролът върху мобилността на ставите.

Кръв и имунна система - Увеличава се броят на еритроцитите и белите кръвни клетки. Това подобрява клетъчното дишане и увеличава имунния отговор на тялото срещу инфекции.

Спортуващите деца се отличават с увеличен ръстов прираст, увеличено активно тегло (мускулна и органна маса), увеличава се здравината на костите, силен имунитет, добра концентрация и производителност на умствения труд.

Психическите ползи за младия човек се изразяват в :
Развитие на ценни личностни, социално значими качества като смелост, инициативност, находчивост, самообладание, самостоятелност, самоувереност, адаптивност, самооценка, работа в екип, комуникативност и други.
Нараства умението за социална интеграция, усвояват се умения за различаване межу честност и нечестност в дадена игра. Усвояват се полеви ситуации, при които един е победител, а друг победен.

Цели на физическото възпитание :
Физическото възпитание цели да осигури хармонично развитие между физическото и психическото развитие на индивида. Подобряване на физическите способности, издръжливостта, работоспособността, творческото дълголетие на ума. В различните етапи на развитие на човека тези цели изискват определени действия, които следва да водят до определени разултати.

- В предучилищна възраст физическото възпитание насочва вниманието към формиране на двигателни умения и навици, развиване на физически качества и подобряване на координацията.

- В училищна възраст се следва тенденцията на развитие, която вече е заложена. Изгражда се едно усещане за необходимост от физическа активност и спорт.

- В гимназиялна възраст до завършване на пубертета младият човек трябва да сформира начина си на живот, в който да присъства спорта и здравословния начин на живот, които да гарантират на младия човек лично физическо и психическо здраве.

Коментари

1
neli
2011-06-13
hmm