Съвети от педиатъра


Деца далеч от телевизора

Деца далеч от телевизора

Информационният поток от синия екран превишава многократно възможността за възприятие от страна на малчуганите

Известно е, че повечето тригодишни деца гледат телевизия по 4-6 часа на ден. Често родителите оставят детето пред “синия екран”, смятайки, че това няма да им причини вреда. Но така ли е наистина, отговарят представители на центъра "Съвременни родители" на електронния си сайт.

Животът на малкото дете, по природа любознателно, протича в постоянно изследване на окръжаващия го свят. То се стреми всичко да пипне, повърти, да пробва, да изучи. Повечето малчугани бързо се научават да включват и изключват телевизора или касетофона, още повече, че дистанционното управление с множеството разноцветни копчета обладава за тях свръхпритегателна сила. Постоянно сменящите се картинки на екрана на телевизора толкова силно привличат детето, че на него му става неинтересно и скучно всичко друго, което става в реалния живот

Мозъчните способности най-активно се формират в периода от раждането до тригодишна възраст. В първите 6 месеца след раждането мозъка достига 50% от своя възрастен потенциал, а в 3-годишна възраст - 80%. По такъв начин, става ясно, че детето има огромен потенциал памет, и само от нас, възрастните които го заобикаляме зависи с какво ще се запълни той. Това може да са интересни стихотворения и хубави песни, приказки и пословици или редове от известните ни реклами по телевизията.

Даже без да се задълбочаваме в медицинските аспекти на ранното обвързване на детето с телевизора (неподвижност, вялост на мускулите, заплаха за нарушаване на зрението), не може да пропуснем да споменем за претоварването на органите възприятие, в резултат на което у детето могат да се появят различни страхове, неоправдана агресия, проблеми със съня. Потокът на информация, излизащ от екрана, многократно

превишава възможностите на възприятие на детето и възможността самостоятелно да го преработи. То хваща ту едно, ту друго и не може да установи връзката между изображението и чутия текст, заради което неговият мозък започва да мисли откъслечно. Именно затова може твърдо да се заяви, че ранното запознанство на детето с телевизионните предавания  влияе отрицателно на развитието на детето, значително понижава неговата любознателност и го прави пасивно. Още повече, че във филмите, анимационните филми и най-вече в рекламите има толкова много агресивни цветове, резки и плашещи звуци. Всичко това действа на психиката на детето крайно негативно.

Известно, е че особено често гледат телевизия деца от неблагополучни семейства. Понякога телевизионните предавания са единственото развлечение или даже своеобразен наркотик. В бъдеще детето, израсло в такива условия, ще му се наложи да чака, докато цялата му необходима информация дойде отвън, защото то няма да се е научило да мисли самостоятелно, да използва своите идеи и разсъждения. На него му е чуждо конструктивното творчество. При децата, които рано са започнали да гледат телевизия и гледащи повече от час на ден, се намалява равнището на нагледно-образното мислене и се намалява обемът на паметта. Такива хлапета не чувстват дистанцията в общуването, често правят гримаси, задават повърхностни въпроси или съвсем не ги задават, отговарят на въпросите стереотипно. Интересът на децата към предметите, фактите и събитията е повърхностен,

говорът е примитивен, започват да четат по-късно без интерес и лошо преразказват. След видяното предаване у тях може да настъпи неочаквана и безпричинна агресия, тъй като активността и напрежението, които възникват в детето, са непроизволни, натрупват се и не се използват. Освен това, при тях много силно е изразено критически-наблюдателното мислене, творческото почти не е изразено. То се развива на основата на собствения жив интерес към реалния свят. Развитието на волята, стремежът да постигнеш поставената задача е нарушен, защото, седейки пред екрана, детето не извършва активни действия. Всякакви творчески позиви не се стимулират, а се притъпяват.

Експертите съветват колкото се може по-късно да запознавате детето с телевизионната и видеопродукция. Значително по-добре е да се стимулира неговата фантазия и да се поощрява изследователският му интерес. По-често трябва да му се четете. Хубаво е и заедно да измисляте приказки, отгатвате гатанки. Свирете на музикални инструменти, създайте домашен оркестър, куклен театър, направете му театър на сенките. Рисувайте с моливчета и боички, играйте с конструктори и кутийки, правете градове и приказни замъци. Наблюдавайте и му разказвайте за дъгата, пчелите, дъжда, дърветата и т.н.

Коментари

Все още няма публикувани коментари. Можете да коментирате пръв.